Białaczka: czy da się leczyć bez chemioterapii?
10

A A A

Podstawowym sposobem leczenia białaczki jest chemioterapia, która niestety bardzo negatywnie wpływa na organizm chorego. Czy jest możliwe wyleczenie pacjenta inną formą terapii?

Czym jest chemioterapia?

Chemioterapia to metoda leczenia raka za pomocą leków zwanych cytostatykami. Niszczy ona komórki nowotworowe, których rozwój jest hamowany. Często jest jedynym wyjściem, by zatrzymać rozwijającą się w organizmie chorobę nowotworową, ale czasami stosuje się ją jako metodę wspomagającą inne formy leczenia pacjenta.

Niestety, chemioterapia często niszczy także zdrowe komórki, dlatego wywołuje uciążliwe skutki uboczne, m.in. utratę włosów, problemy z płodnością, mdłości i zmęczenie.

Ostra białaczka limfatyczna

Chemioterapia to podstawowa metoda leczenia białaczki. W przypadku ostrej białaczki limfatycznej najczęściej jest koniecznością, gdyż podstawowym zadaniem leczenia jest osiągnięcie remisji szybko postępującej choroby. Później stosuje się ją dla podtrzymania remisji.

Leczenie „chemią” ostrej białaczki u dzieci skutkuje w nawet 80 proc. wyleczeniem. Przy ostrej białaczce szpikowej, występującej głównie u dorosłych, chemioterapia nie przynosi tak dobrych efektów. Zwykle jednak stosuje się ją przed podjęciem decyzji o przeszczepie szpiku kostnego. Przed tym zabiegiem konieczna jest bardzo silna chemioterapia w celu całkowitego zniszczenia komórek nowotworowych.

Zobacz wypowiedzi pacjentki przygotowywanej do przeszczepu poprzez chemioterapię:

5.02.2013 Szósty dzień chemii do przeszczepu autologicznego (ostatni)

Przewlekła białaczka limfatyczna

U cierpiących na przewlekłą białaczkę limfatyczną leczenie rozpoczyna się najpóźniej jak można – choroba nie rozwija się tak szybko, jak w przypadku białaczek ostrych, a zastosowanie chemioterapii w początkowym stadium białaczki przyniosłoby zbyt wiele negatywnych skutków dla organizmu. Decyzję o podaniu „chemii” podejmuje się, jeśli u chorego występuje niedokrwistość, zbyt mała liczba płytek, powiększenie śledziony i węzłów chłonnych.

Przewlekła białaczka szpikowa

W przypadku przewlekłej białaczki szpikowej chemioterapia jest mało skuteczną metodą. U większości chorych jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep szpiku kostnego.

Czy da się uniknąć chemioterapii?

Przy obecnym poziomie wiedzy medycznej w większości przypadków zachorowań na białaczkę zastosowanie chemioterapii jest koniecznością. Trwają jednak badania nad wynalezieniem mniej inwazyjnej metody leczenia. Amerykańscy naukowcy pracują nad metodą, która być może pozwoli uniknąć chemioterapii przed przeszczepem szpiku. Obecnie bowiem, zanim do organizmu chorego zostanie wprowadzony nowy szpik, trzeba – przy pomocy „chemii” – całkowicie zniszczyć dotychczasowy. Nowa metoda polegałaby na przeszczepieniu nie całego szpiku, a jedynie komórek macierzystych, które odtworzą wszystkie komórki krwi.

Skomentuj lub zadaj pytanie!

*
  1. Re: Białaczka: czy da się leczyć bez chemioterapii? Ewelina

    Moja babcia miała białaczkę, czy może mnie to obciążyć genetycznie? Jestem narażona na zmagania z tą chorobą?

    Odpowiedz